Stopica za paspuliranje ,širina formirane trake je 6mm.